top of page

Vinogradništvo

V obdelavi imamo dva vinograda. Prvi se nahaja v vinorodnem podokolišu Šmarje - Virštanj drugi pa v vinorodnem okolišu Bizeljsko Sremič. Oba vinograda sta v konvencionalni pridelavi.

 

Podnebne spremembe nam v kmetijski pridelavi povzročajo nenehne škodne dogodke. V našem vinogradu, ki leži na izredno ugodni mikrolokaciji, pod nekdanjim  gradom na Reštanju, smo relativno dobro zaščiteni proti spomladanskim pozebam, vendar se pojavijo tudi izjemna leta kot so bila ta v letu 1978 in 2017. Še večjo škodo je povzročala toča, ki se iz leta v leto pojavlja v fenofazah od zapiranja grozdov pa vse do zorenja, kot je bil primer v letu 2016, ko je toča v 80 odstotkih poškodovala pridelek še 15. avgusta. V tem času se že ustavi rast mladic, tako, da je zaradi uničene listne mase grozdje za silo dozorelo komaj po 15. oktobru.

 

V letu 2017 smo del sredstev, ki smo jih prejeli iz neposrednih plačil, namenili v izgradnjo protitočnih mrež na vinogradu. Razmislili smo glede rekonstrukcije opore in prišli do zaključka, da obstoječe betonske stebre podaljšamo za 1,3 metre. Uporabili smo smrekov les dimenzije 6x6 cm. Celotna investicija je stala 1.300 EUR, seveda pa je bilo za delo potrebnih kar nekaj več kot sto ur kreativnih in pridnih rok. Ravno v letu 2017 na našem področju ni bilo toče, kar je zelo ugodno za ostale kmetije, vendar pa pri naši naložbi zaradi tega dejstva še nismo imeli priložnosti »preizkusiti« učinkovitosti te pridobitve.

bottom of page