top of page

Kozjereja

Na naši kmetiji je že dalj časa bila prisotna želja, da uvedemo tudi kozjerejo. V letu 2010 je bilo to tudi dokončno odločeno. Začetna investicija v napravo pašnika in nabavo treh koz in kozla je bil natančno preračunan, vendar se je kasneje izkazalo, da je bilo v nadaljevanju postoriti še marsikaj, investirati pa je bilo potrebno ves čas. Zgrajeno je bilo premično zavetišče na pašniku, dograjene nove čredinke, proti objedanju je bilo potrebno  zavarovati sadna drevesa, predvsem češenj in orehov, ki so se nahajala ob robovih ograje, zgraditi premično krmilnico za seno in krmilnico za žita. Število živali se je z leti povečevalo, saj smo doma ohranili vse rojene samičke, menjali smo le kozla. Danes je čreda velika nekaj več kot 30 eko koz.

 

Vsako leto imamo na prodaj kozliče za nadaljnjo rejo ali zakol.

kozjerejabogovicP.jpg
bottom of page